Anpassa kalkylatorn för:


Avloppet är:


Välj vattenmätarens kapacitet
Ange tomtyta i kvadratmeter
Ange antal lägenheter
{Dynamisk rubrik}
Vuxna (inkl tonåringar)
Barn
Ska vi räkna med swimmingpool?


Om du vet hur mycket vatten poolen rymmer
så fyller du i antalet kubikmeter här.
Volym (m3)
Om du vill ha hjälp med att räkna ut volymen så
väljer du poolform här nedanför och fyller sedan i
poolmåtten och trycker på "Beräkna volym".
 
 
 
Bredd (m)
Längd (m)
Medeldjup (m)

Månadskostnad

{summa månad}

eller om du väljer:

Kvartalskostnad

{summa kvartal}

 
Alla priser inkluderar moms och gäller för gjorda val:
 

Rörliga kostnader för vatten/avlopp per år

Antal m3 Avgift/m3 Summa
Dricksvatten {m3} {kr/m3} {summa}
Avlopp {m3} {kr/m3} {summa}
 

Fast avgift för vattenmätare per år

Kapacitet Avgift Summa
Mätare {meter} {avgift} {summa}
 

Fast avgift för dagvatten per år

Tomtyta Avgift/hela 100 m2 Summa
Dagvatten {m2} {kr/hundra m2} {summa}
 

Fast avgift för lägenheter per år

Antal Avgift/st Summa
Lägenheter {antal} {kr/lägenhet} {summa}
 
 

Årskostnad totalt

X